Dịch vụ Báo cáo thuế và kế toán trọn gói bao gồm:

  • Tư vấn các giải pháp tối ưu về các giao dịch dự kiến của khách hàng như: vay vốn, hóa đơn đầu vào, đầu ra.
  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Hàng tháng, quý lập các tờ khai báo cáo thuế.
  • Cân đối sổ sách kế toán, lập và in sổ kế toán.
  • Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp (nếu có) và thời hạn nộp thuế.
  • Cuối năm: Cân đối sổ sách và Lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cho Doanh nghiệp.
  • Lập Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.