Thay đổi ngành nghề

TỔNG CHI PHÍ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Khi làm thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn cần nộp lệ phí nhà nước và phí dịch vụ tại Việt Nhất, chi tiết các khoản phí như sau:
+Lệ phí nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT – 200.000 đồng;
+Lệ phí công bố thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cổng thông tin quốc gia – 300.000 đồng;
Phí dịch vụ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Việt Nhất – 400.000 đồng.

Như vậy, tổng chi phí trọn gói khi làm hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty là 900.000 đồng.

Leave Comments

079 507 2679
0367983694