THÀNH LẬP CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

*XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH
Để hạn chế các vấn đề liên quan đến thuế hoặc các phát sinh buộc bạn phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp trước khi thành lập.

Dựa vào vốn đăng ký kinh doanh và số lượng thành viên góp vốn mà công ty TNHH được chia thành:

Công ty TNHH một thành viên: Do 1 cá nhân làm chủ bằng 100% vốn của mình.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Có số lượng thành viên góp vốn tối thiểu là 2 và tối đa là 50 người.
*Những khoản phí nộp nhà nước: 750.000 đồng

200.000 đồng phí ủy quyền nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh cho công ty cổ phần;

400.000 đồng lệ phí khắc dấu;

100.000 đồng lệ phí công bố thành lập công ty cổ phần tại Cổng thông tin quốc gia.

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Việt Nhất : 250.000 đồng
*Phải cung cấp những gì khi thành lập công ty TNHH tại Việt Nhất?
Khi sử dụng dịch vụ thành lập tại Việt Nhất, bạn chỉ cần cung cấp thông tin công ty dự kiến như tên, địa chỉ, ngành nghề; vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của các thành viên; CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ sở hữu và các thành viên góp vốn.

Leave Comments

079 507 2679
0367983694