Thay đổi tên công ty

TỔNG CHI PHÍ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY, DOANH NGHIỆP
Để thay đổi tên công ty cổ phần, thay đổi tên công ty TNHH hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, bạn cần chuẩn bị các khoản phí sau:

Phí dịch vụ tại Việt Nhất: 300.000 đồng

Lệ phí nộp nhà nước: 800.000 đồng

100.000 đồng lệ phí nộp hồ sơ và cấp GPKD mới tại Sở KH&ĐT;

400.000 đồng lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu mới;

300.000 đồng lệ phí công bố thay đổi tên công ty ở Cổng thông tin quốc gia.

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty, doanh nghiệp tại Việt Nhất, bạn tiết kiệm tối đa không chỉ thời gian mà còn các khoản phí như giấy, mực in ấn, đi lại… Bạn chỉ cần thanh toán tổng chi phí trọn gói là 1.100.000 đồng.

Leave Comments

079 507 2679
0367983694