Chuyên mục: DỊCH VỤ THÀNH LẬP

 • THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  VIỆT NHẤT, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho VIỆT NHẤT thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy […]
  Xem thêm
 • THÀNH LẬP KHO HÀNG, CỬA HÀNG

  VIỆT NHẤT, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho VIỆT NHẤT thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy […]
  Xem thêm
 • THÀNH LẬP CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  *XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH Để hạn chế các vấn đề liên quan đến thuế hoặc các phát sinh buộc bạn phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp trước khi thành lập. Dựa vào vốn đăng ký kinh doanh và số lượng […]
  Xem thêm
 • THÀNH LẬP CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN

  *XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH Để hạn chế các vấn đề liên quan đến thuế hoặc các phát sinh buộc bạn phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp trước khi thành lập. Dựa vào vốn đăng ký kinh doanh và số lượng […]
  Xem thêm
 • THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

  VIỆT NHẤT, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Những khoản phí nộp nhà nước: 700.000 đồng, trong đó: 200.000 đồng phí ủy quyền nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh cho công ty cổ phần; […]
  Xem thêm
 • THÀNH LẬP CHI NHÁNH

  VIỆT NHẤT, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho VIỆT NHẤT thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy […]
  Xem thêm
079 507 2679
0367983694