Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

PHÍ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP
Tổng chi phí thay đổi địa chỉ trên GPKD: 1.000.000 đồng
1. Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Việt Nhất: 500.000 đồng
2. Khoản lệ phí thay đổi địa chỉ công ty nộp nhà nước: 500.000 đồng trong đó:
Lệ phí nộp hồ sơ và nhận GPKD mới tại Sở KH&ĐT – 200.000 đồng;
Lệ phí công bố thay đổi địa chỉ công ty tại Cổng thông tin quốc gia – 300.000 đồng.
Lưu ý:
Bạn cần thanh toán thêm lệ phí khắc dấu 400.000 đồng nếu thay đổi địa chỉ khác quận/khác tỉnh làm ảnh hưởng đến nội dung trên con dấu.

Leave Comments

079 507 2679
0367983694