Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty

Thành phần hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh bản sao y. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục. Giấy chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ.
* Phí dịch vụ là 700.000đồng

Leave Comments

079 507 2679
0367983694