THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

VIỆT NHẤT, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Những khoản phí nộp nhà nước: 700.000 đồng, trong đó:

200.000 đồng phí ủy quyền nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh cho công ty cổ phần;

400.000 đồng lệ phí khắc dấu;

100.000 đồng lệ phí công bố thành lập công ty cổ phần tại Cổng thông tin quốc gia.

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Việt Nhất : 250.000 đồng

TỔNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Với dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Việt Nhất:

Sau khi soạn toàn bộ hồ sơ, Việt Nhất sẽ trình khách hàng ký và nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Sở KH&ĐT;

Trong vòng 3 ngày, Sở KH&ĐT sẽ xét duyệt hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh;
Việt Nhất sẽ thay bạn nhận và bàn giao giấy phép kinh doanh cùng con dấu tận nơi.

Bạn có thể liên hệ Việt Nhất để biết thêm về dịch vụ nhanh tại Việt Nhất.

9 VIỆC VIỆT NHẤT SẼ THAY BẠN THỰC HIỆN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ?
1. Hỗ trợ tư vấn miễn phí các thông tin trước khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần và những khoản thuế phải nộp sau thành lập công ty;

2. Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Sở KH&ĐT;

3. Trình khách hàng ký hồ sơ tận nhà;

4. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Sở KH&ĐT;

5. Đại diện doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT;

6. Bàn giao giấy phép kinh doanh cho khách hàng;

7. Soạn hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên báo giấy, báo điện tử;

8. Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu tròn;

9. Bàn giao con dấu cho khách hàng.
Lưu ý:

Với loại hình công ty cổ phần, hồ sơ, giấy tờ phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền và tất cả thành viên góp vốn.

Leave Comments

079 507 2679
0367983694